بهترین دما برای ورزش

دمای مناسب باشگاه

رطوبت و دمای مناسب باشگاه بدنسازی

رعایت تهویه مناسب در مکان های محیط بسته دارای اهمیت است و اگر فعالیت ورزشی نیز در آن صورت بگیرد دمای مناسب باشگاه اهمیت دوچندانی پیدا می کند.به همین دلیل کنترل میزان رطوبت و دمای باشگاه های ورزشی مثل باشگاه های بدن سازی و سالن های فوتبال، مهم می باشد. دما و رطوبت استاندارد باشگاه […]

بیشتر بخوانید