هوارسان چیست؟

هوارسان

دستگاه هوارسان چیست؟

سیستم های تهویه برای تکمیل فرآیند خود از دستگاه های مختلفی بهره می برند. این سیستم ها به دستگاه هایی نیاز دارند که به وسیله آن ها بتوان هوای سرد و یا گرم ایجاد شده را به محیط مورد نظر رساند. این عمل توسط دستگاه های هوارسان صورت می پذیرد. هوارسان ها چگونه عمل می […]

بیشتر بخوانید